Mode:         

Select the search type
 
 • Site
 • Web
SearchTRA CỨU VĂN BẢN


 • Trụ sở xã Hiệp Hòa

 • Kỷ niệm 30 năm TL xã Hiệp Hòa

 • Kỷ niệm 30 năm TL xã Hiệp Hòa

 • Kỷ niệm 30 năm TL xã Hiệp Hòa

 • Phòng làm việc Văn phòng xã Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Phòng làm việc Ban nông nghiệp xã Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Trung tâm văn hóa xã hiệp hòa Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hiệp Hòa Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Hiệp Hòa Ảnh: Phạm Văn Kha

 • BCH Quân sự xã Hiệp Hòa Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Hình 4
    

Chi tiết tin

Đảng uỷ xã tổ chức hội nghị năm 2018, phương hướng năm 2019.

Trong ngày 12/12/2018 Đảng ủy xã Hiệp Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ cức Hội nghị tổng kết, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề ra nhiệm vụ năm 2019.

Về kinh tế: Sản xuất nông nghiệp, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, nhưng nhờ sự tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nên sản xuất vụ Đông Xuân, Hè Thu vẫn bảo đảm được diện tích, thời vụ theo kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực (có hạt) cả năm đạt 782,6 tấn, đạt 96,3% so với KH, bằng 89,73% so với năm 2017. Năng suất lúa đạt 54,21 tạ/ha, sản lượng 531,3 tấn, đạt 92,5% KH; Năng suất ngô 55,86 tạ/ha, sản lượng 251,3 tấn, đạt 105,4% KH. Bình quân lương thực đầu người 330,21 kg/người/năm. Ước tổng thu nhập bình quân 41 triệu/người/năm.

Về Văn hóa - Xã hội: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công, các đối tượng chính sách; nhận và cấp phát quà cho đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên Đán, 27/7; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm và thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, tổ chức thắp nến tri ân, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm, ngày Thương binh liệt sỹ. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 26 nhà (11 nhà sửa chữa, 15 nhà xây mới). Đến nay thực hiện xong 09 nhà (4 nhà xây mới, 05 sửa chữa), 01 nhà sửa chữa đang làm, còn lại 16 nhà chuyển sang năm 2019. Lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng xã hội đảm bảo, chỉ đạo lập hồ sơ, thủ tục giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng. Thực hiện toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay là 2.046/2.396 đạt tỷ lệ 85,39%. Hoàn thành công tác điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội và công tác điều tra cung cầu lao động năm 2018. Chỉ đạo tiến hành điều tra khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018: Kết quả hộ nghèo có 63/685 hộ, tỷ lệ 9,2%; hộ cận nghèo 12/685 hộ, tỷ lệ 1,75%; thoát nghèo 18/79 hộ, tỷ lệ 22,78%; thoát cận nghèo 09/15 hộ, tỷ lệ 60%.  

Về Quốc Phòng -AN: Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018. Tổ chức đăng ký nam công dân độ tuổi 17 được 16/16 thanh niên và phúc tra quân nhân dự bị. Công tác khám tuyển nghĩa vụ đạt tốt, giao quân 7/7 đ/c, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức kết nạp mới LLQD là 15/15 đ/c đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tổ chức xét duyệt 12 hồ sơ theo Quyết định 49. Chỉ đạo tham gia tốt các đợt huấn luyện, quân số tham gia đạt 100%. Tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3, 4 đảm bảo. Tổ chức xét duyệt đảm bảo từ xã đến thôn tổng số thực lực là 128 thanh niên, đủ điều kiện gọi khám là 68 thanh niên, gọi khám 30 thanh niên. Tham gia trưng bày mô hình học cụ, lễ ra quân huấn luyện đảm bảo xếp thứ 3/12 xã, thị trấn, đưa LLDQ năm nhất tham gia huấn luyện tại Thị trấn Tân An 12/12 đ/c đạt 100%.

Công tác xây dựng chính quyền: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động KCT xã, thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ được giao. Nhìn chung đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức của xã cơ bản đã qua đào tạo, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính Nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ từ xã đến KDC đảm bảo số lượng, hoạt động khá hiệu quả. Đặc biệt là triển khai và hoàn thành đúng thời gian gửi về huyện kết quả sáp nhập thôn trên địa bàn xã. 

Công tác Xây dựng Đảng: Kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống kinh tế, xã hội và diễn biến tâm trạng trong nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo các hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 61-KL/TW, Kết luận 62-KL/TW, Quyết định 217, 218 của BCH TW Đảng. Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị kiểm tra QCDC theo phát lệnh 34 của UBTV QH, Nghị định 04/NĐ-CP của Chính phủ, công tác thực hiện xã hội học tập.game3k

Tác giả: Đảng uỷ

[Trở về]

Các tin mới hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP HÒA
Địa chỉ: Xã Hiệp Hòa - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.213.141
Email:khavpdkhh@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)